Op werkdagen voor 14:00 uur besteld en op voorraad, morgen in huis!

Meest gestelde vragen

Privacy Beleid

Privacyverklaring

Jouw Cakeshop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. {Organisatie} houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Jouwcakeshop.nl gaat zorgvuldig om met je gegevens, in de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren en voor welk doel wij deze gebruiken. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Nuttig&n( voorheen Jouwcakeshop), Leijsenhoek 15, 4901ER Oosterhout

info@jouwcakeshop.nl, T 0162 769 080

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 20123112 B.T.W.-nummer: NL167201256B01

Wanneer je onze website bezoekt, worden je gegevens zoals domeinnaam en e-mailadres niet automatisch door onze webserver herkend. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen de informatie die je vrijwillig verstrekt hebt. Bijvoorbeeld als je je registreert of als je een bestelling plaatst. De gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en deze kun je zelf wijzigen. Je gegevens vind je als je inlogt op onze website bij 'klantgegevens'.

Deze informatie wordt gebruikt om de bestelling af te leveren en contact op te nemen over je bestelling. Heb je aangegeven dat je ook onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan gebruiken we je e- mail adres om deze te versturen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging van gegevens:

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons, dan kun je je afmelden voor onze nieuwsbrief door in te loggen bij je klantgegevens. Bij E-mail notificaties >> Abonneren op nieuwsbrieven kun je je afmelden door het vinkje weg te halen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@jouwcakeshop.nl dan zorgen wij ervoor dat je e-mailadres uit onze mailinglijst verwijderd wordt.

Wij geven geen e-mail adressen of andere gegevens door aan derden.

Communicatie per post

Het post-/huisadres wat je aan ons opgeeft, zal alleen gebruikt worden voor de verzending van de bestelling.

Communicatie per telefoon

Het telefoonnummer wat je aan ons doorgeeft, zal alleen gebruikt worden om telefonisch contact met je op te nemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je bij ons geplaatst
hebt. Incidenteel geven we je telefoonnummer door aan een vervoerder als deze vragen heeft over de aflevering van je pakket. Zij bewaren je telefoonnummer niet.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Door in te loggen op onze site, kun je bij alle gegevens die we van je bijhouden, je kunt deze gegevens hier ook wijzigen.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.